VENUE:

Mediterranean Agronomic Institute of Chania
Alsyllio Agrokepiou, Makedonias 1, 73100 Chania, Greece